2018-01-30

Arvskifte - vem ärver vad?

Arvskifte - vem ärver vad?

När ett arv ska fördelas behöver en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. 

Läs mer