2018-02-07

Framtidsfullmakt - ett alternativ till god man

Läs mer om framtidsfullmakt

Den nya lagen om framtidsfullmakt innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och kan avse både ekonomiska och personliga angelägenheter.

Läs mer