2018-04-12

Vikten av ett korrekt testamente

Vikten av ett korrekt testamente

Genom att skriva ett testamente kan oklarheter och arvstvister undvikas i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Här informerar vi om formkraven som behöver uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Läs mer