2018-05-02

Avtal24 i samarbete med Länsförsäkringar Uppsala

Vi fortsätter att utöka vårt samarbete med Länsförsäkringar och inleder nu ett samarbete med Länsförsäkringar Uppsala som blir det femte länsbolaget att välja avtal24 som juridisk partner. 

Kunderna i Länsförsäkringar Uppsala kommer genom samarbetet att på ett tillgängligt och enkelt sätt få hjälp med familjejuridiska frågor och att upprätta de avtal som den specifika situationen kräver. 

- Allt för ofta märker vi att kunder avstår från att skriva viktiga familjejuridiska avtal då det upplevs krångligt att besöka en jurist på ett kontor. Med detta samarbete hoppas vi kunna bidra till att fler av våra kunder får avtal skrivna. Detta går helt i linje med vår vision om att skapa trygghet för våra kunder. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Avtal24, säger Mikaela Björklund, Gruppchef bolånegruppen, Länsförsäkringar Uppsala.