2018-05-23

Hyra ut fritidshuset i sommar?

Läs mer om hyreskontrakt för fritidsbostad

Planerar du att hyra ut fritidshuset i sommar? Glöm inte hyreskontraktet, ett skriftligt avtal skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. 
Utan hyreskontrakt står ord mot ord om frågetecken eller meningsskiljaktigheter skulle uppstå. 

Läs mer om hyreskontrakt för fritidsbostad