2018-05-09

Vad händer med bostaden om något oväntat inträffar?

Vad händer med bostaden om något oväntat inträffar?

Olika skeden i livet medför juridiska konsekvenser som vi kanske inte alltid är medvetna om. Här ger vi exempel på vad som gäller i olika situationer för dig som gift eller sambo. 

Läs mer