2018-07-05

Bra att veta vid gemensamt ägande

Bra att veta vid gemensamt ägande

Att köpa en båt tillsammans med vännen, eller att äga fritidshuset tillsammans med syskonen har många fördelar så länge ni är överens. När man däremot tycker olika är det inte lika enkelt alla gånger.Hur ska nyttjandet av egendomen se ut? Hur ska kostnader fördelas och vilka typer av kostnader ska prioriteras framför andra?

Det finns en hel del frågor som kan uppstå när man äger egendom tillsammans med andra. Här informerar vi om vad som är bra att veta vid gemensamt ägande och hur ni kan undvika onödiga konflikter och oklarheter. 

Läs mer