2020-04-15

Avtal24 byter namn till Lexly

Läs mer

I mer än 15 år har vi som pionjärer drivit på förändringen av juristbranschen. Nu är det dags att ta nästa steg. Under varumärket Lexly kommer vi att bredda vårt erbjudande, utveckla nya digitala juridiska tjänster och fortsätta vår expansion på nya marknader. 

Läs mer