Nytt förbättrat aktieägaravtal


Vi har utvecklat och ytterligare förbättrat vårt aktieägaravtal och gjort det än mer omfattande och med fler valmöjligheter – en helt unik produkt på den svenska marknaden!

Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Vår avtalsrobot skapar sedan ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon.
I aktieägaravtalet kan ni bland annat reglera:

 • Ansvar och ersättning
 • Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

 • Hur styrelsen ska utses
 • Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar?

 • Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter
 • Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet?

 • Konkurrens och värvning
 • Får ni bedriva konkurrerande verksamhet? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

 • Hur bolaget ska värderas
 • Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas?

 • Överlåtelse av aktier
 • Får ni sälja era aktier till vem som helst och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha "första tjing"?

 • Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet
 • Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

 • Drag along och tag along
 • För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

  I aktieägaravtalet kommer ni som delägare helt enkelt överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas. Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.


  Skriv aktieägaravtal