Skapa konto
Logga in

Bodelningsavtal

För bodelning vid skilsmässa
1 495 kr
inklusive moms
Juridiskt korrekt bodelningsavtal anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
En skilsmässa är ofta väldigt jobbig, men också dyr. Du sparar både tid och pengar på att skriva ett bodelningsavtal hos oss.

Skilsmässa innebär bodelning.
Genom äktenskapet blir makarnas egendom giftorättsgods. Att egendomen är giftorättsgods innebär att den egendomen vid en skilsmässa kommer att, efter avdrag för skulder, läggas samman för att sedan delas lika makarna emellan vid en skilsmässa. Detta görs genom en så kallad bodelning, och görs med ett bodelningsavtal. Bodelning görs av makarna tillsammans. Var och en skriver upp sina ägodelar/tillgångar och drar av sina skulder och sedan bestämmer makarna vem som ska få vad av det som blir kvar. Skulle den ena maken få saker till ett större värde än den andra ska den maken ge mellanskillnaden i pengar till den maken med mindre saker. Den make som erhåller egendom av ett mindre värde ska därefter kompenseras av den andre.

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningavtal. Det innebär bland annat att ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och att det finns risk att banken inte godkänner att ni var för sig upptar nya lån för att t.ex. skaffa ny bostad. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en dyr advokatbyrå som fakturerar per timme, kan du själv skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Vill du veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på 0771 - 24 00 24. Vi har alltid kostnadsfri rådgivning via telefon.
Ring 0771 - 24 00 24 för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor och svar om bodelningsavtal

Vem får vad i en bodelning?

Båda makarna har rätt att i första hand få behålla sina egna ägodelar. De ägodelar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåva ska ta upp i bodelningen. Visar det sig sedan att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Måste man skriva ett bodelningsavtal?

Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig, men det är inget krav att bodelningsavtalet ska registreras. Det är dock möjligt att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket (äktenskapsregistret) om man vill.

Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?

Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Är man bunden av ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makarna och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Med andra ord är bodelningsavtalet bindande så länge det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen.

Vad är en bodelning?

När två gifta personer skiljer sig och därför delar upp sina saker kallas det för bodelning. Man kan också dela upp saker fast man inte skiljer sig, t.ex. om en av makarna ska starta ett företag. Makarna kan då överföra egendom från den ena maken till den andra, så att den företagsstartande makens saker inte riskerar att användas som betalning för företagets eventuella skulder.

Måste man ha ett bodelningsavtal?

Ja, för sin egen skull ska man se till att det upprättas ett bodelningsavtal. För att göra ett bodelningsavtal måste båda makarna vara överens om bodelningen. Om man inte kommer överens görs bodelningen i stället enligt lag. I så fall får man hjälp av en bodelningsförrättare som valts ut av domstol. Makarna delar på kostnaden för bodelningsförrättarens ersättning.

Hur värderar man tillgångarna?

Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde. Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar.

Exempel: Makarna har fått en servis i bröllopspresent. Den kanske inte skulle vara värd så mycket vid en eventuell försäljning men den betyder mycket för dem båda. Detta kan då tas med i beräkningen och höja dess värde vid värderingen.

Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur bodelningsavtal kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i ditt bodelningsavtal. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett bodelningsavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.