Skapa konto
Logga in

Bodelningsavtal

Dela era tillgångar och skulder vid en separation. För både makar och sambor
1 495 kr
inklusive moms
Dela upp egendomen mellan er, enkelt och tryggt.
Vårt verktyg hjälper er att räkna ut vem som ska ha vad.
Juridiskt korrekt bodelningsavtal anpassat efter er unika situation.
Bodelningsavtal vid separation för sambor
Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det är viktigt även för sambor. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i bodelningsavtalet. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Tänk på att få bodelningsavtalet skrivet i nära anslutning till separationen, det finns möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter det att du och din sambo har flyttat isär.

Bodelningsavtal vid skilsmässa
Bodelning betyder att makarna efter en skilsmässa delar upp sin egendom mellan sig.Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver.

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska tas upp i bodelningsavtalet.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en dyr advokatbyrå som fakturerar per timme, kan du själv skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Vill du veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på 0771 - 24 00 24. Vi har alltid kostnadsfri rådgivning via telefon.
Frågor och svar om bodelningsavtal - sambo
När kan man bodela?

Som huvudregel gäller att bodelning kan göras så snart samboförhållandet har upphört och upp till ett år efter denna tidpunkt. Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när parterna flyttat isär. Om det har gått mer än ett år sedan parterna flyttade isär går det inte längre att begära bodelning.

Många måste dock bodela innan de faktiskt flyttat isär av den anledningen att banken i regel kräver att ett bodelningsavtal visas upp för att de ska bevilja nya bolån. Utan ett nytt bolån är det många gånger svårt att ordna med ny bostad. Om ni är en av de som behöver bodela innan ni faktiskt flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt, ytterligare en gång, efter utflyttningen.


Vad ska tas upp bodelningen?

Det är endast samboegendom och skulder hänförliga till denna som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas bostad och bohag (möbler och husgeråd) som köpts för att användas gemensamt. Det är bara permanentbostäder och möbler som köpts under tiden samborna har haft en relation som räknas som samboegendom, sådant de ägt sedan tidigare är inte samboegendom. Inte heller fritidshus, bilar och pengar på parternas sparkonton är samboegendom. När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå utgår man ifrån vilken samboegendom och vilka skulder hänförliga till denna som existerade den dag då samboförhållandet upphörde.

Kan samborna själva bestämma hur stor kompensationen ska vara?

Sambolagens regler om bodelning är dispositiva och går att avtala bort. Samborna kan därför komma överens om att ingen eller en annan kompensation ska utgå mellan dem än den lagen föreskriver. Om en sambo ger bort mycket av det denne har rätt till enligt lag och detta är till nackdel för andra som han är skyldig pengar kan dock bodelningen komma att återgå.

Vem har rätt att få vad?

Som huvudregel behåller vardera sambo sin egendom vid bodelningen. Den som har mest egendom bestämmer vad som ska utges till den andra. Istället för att ge viss egendom som kompensation till den andra parten kan motsvarande värde utges i pengar.

Den sambon som bäst behöver bostaden har dock rätt att få denna på sin lott. Detta förutsätter att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.


Frågor och svar om bodelningsavtal - äktenskap
Vad är en bodelning?

Bodelning innebär kortfattat att makarna delar upp egendom emellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa, eftersom som man vid skilsmässan måste dela upp sin egendom och reda ut vem som ska få vad.  

Det går även att bodela utan att skilja sig. Det är exempelvis vanligt att makar inte äger sin bostad eller sitt fritidshus till lika delar och vill ändra så de står lika på allt. Detta går att åstadkomma med hjälp av ett bodelningsavtal under pågående äktenskap.

Måste man skriva ett bodelningsavtal?

Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig, men det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras. Det är dock möjligt att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket (äktenskapsregistret) om man vill. Om parterna struntar i att genomföra en formell bodelning kvarstår i rätten att begära bodelning. Det innebär att om någon av parterna skulle vilja bodela vid senare tillfälle är det möjligt kräva det trots att flera år kan ha passerats efter skilsmässan. Därför är det viktigt att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan.

Vem får vad i en bodelning?

Båda makarna har rätt att i första hand få behålla sina egna ägodelar. De ägodelar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåva ska ta upp i bodelningen. Visar det sig sedan att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Vad innebär enskild egendom och vad är giftorättsgods?

Enskild egendom är egendom som ena maken får behålla vid en eventuell skilsmässa utan att behöva dela den med sin make/maka. Egendom kan bli enskild genom föreskrifter i testamente, gåvobrev eller genom ett äktenskapsförord. Om makarna inte kommer överens om annat ska sådan enskild egendom inte ingå i bodelningen. All övrig egendom, som inte är enskild, är giftorättsgods som efter avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Bli kontaktad av jurist, kostnadsfritt.

Eller ring och prata med en jurist direkt
0771 - 24 00 24

Våra telefontider är
Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17