Skapa konto
Logga in

Gåvobrev

När du ska ge bort någonting värdefullt
995 kr
inklusive moms
Juridiskt korrekt gåvobrev anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
Här skriver du enkelt och snabbt ett juridiskt korrekt gåvobrev, helt skräddarsydd efter dina önskemål. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Du behöver ett gåvobrev när du vill ge bort något, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Vid vissa typer av gåvor måste ett gåvobrev upprättas för att uppfylla särskilda formkrav enligt lag.
Man kan också använda sig av ett gåvobrev i syfte att ge bort en del av bostaden och på så sätt utnyttja ROT-avdraget till fullo eller göra gåvan till mottagarens enskilda egendom.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om gåvobrev
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?

Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig. Vad själva gåvobrevet bör innehålla kan du läsa under "Viktigt att tänka på"- "Vad bör gåvobrevet innehålla?". 

Förskott på arv

En gåva till bröstarvinge (barn, eller om barnet är avlidet, barnbarn o.s.v.) ses som förskott på arv om man inte bestämt annat. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan man bestämma det i gåvobrevet.

Gåva mellan makar

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Någon registrering behövs inte om det rör sig om ”vanliga” gåvor, t.ex. födelsedagspresenter utan större värde. Man ska också ansöka om lagfart om det rör sig om en fastighet.

När har man nytta av ett gåvobrev?

Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. då man vill att en viss person ska få en viss värdefull tavla eller att en bostadsrättsägares sambo ska få hälften av äganderätten till bostadsrätten.

Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?

Försäljningen kommer att ses som ett blandat fång, vilket innebär att det ses som att du fått en del i gåva och köpt resterande del. När det är fråga om en bostadsrätt, som alltså inte är fast egendom blir den så kallade delningsprincipen tillämplig. Innebörden är att en viss del av överlåtelsen ses som gåva och resterande del ses som överlåten genom köp. Den del som anses vara överlåten genom köp kommer att anses vara överlåten till marknadsvärdet. Man kommer alltså att fastställa hur stor del som ska anses vara överlåten genom köp genom att fastställa hur stor del av bostaden betalningen motsvarar.

Varför ska man inte använda mallar om gåvobrev?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur gåvobrev kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt gåvobrev. Gåvobrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett gåvobrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker. 

Bli kontaktad av jurist, kostnadsfritt.

Eller ring och prata med en jurist direkt
0771 - 24 00 24

Våra telefontider är
Måndag - Fredag 9 - 17