Skapa konto
Logga in

Gåvobrev

När du ska ge bort någonting värdefullt
995 kr
inklusive moms
Juridiskt korrekt gåvobrev anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
Du behöver ett gåvobrev när du vill ge bort något, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Vid vissa typer av gåvor måste ett gåvobrev upprättas för att uppfylla särskilda formkrav enligt lag.
Man kan också använda sig av ett gåvobrev i syfte att ge bort en del av bostaden och på så sätt utnyttja ROT-avdraget till fullo eller göra gåvan till mottagarens enskilda egendom.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24 för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor och svar om gåvobrev

Varför behöver jag ett gåvobrev?

Vid vissa överlåtelser krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (detta gäller t.ex. vid fastighetsöverlåtelser). I många fall räcker det dock med att gåvan i sig överlåts (att tradition sker) för att gåvan ska anses bindande. Det finns fortfarande många fördelar med att upprätta ett gåvobrev. Genom gåvobrevet är det nämligen möjligt att uppställa villkor/begränsningar gällande gåvan. Ytterligare ett skäl att upprätta gåvobrev är att man kan göra gåvan till enskild egendom för mottagaren.

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?

Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig. Vad själva gåvobrevet bör innehålla kan du läsa under "Viktigt att tänka på"- "Vad bör gåvobrevet innehålla?". 

Förskott på arv

En gåva till bröstarvinge (barn, eller om barnet är avlidet, barnbarn o.s.v.) ses som förskott på arv om man inte bestämt annat. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan man bestämma det i gåvobrevet.

Gåva mellan makar

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Någon registrering behövs inte om det rör sig om ”vanliga” gåvor, t.ex. födelsedagspresenter utan större värde. Man ska också ansöka om lagfart om det rör sig om en fastighet.

Varför ska man inte använda mallar om gåvobrev?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur gåvobrev kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt gåvobrev. Gåvobrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett gåvobrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.