Logga in
Bli uppringd eller maila info@avtal24.se
695 kr
inklusive moms
Uppskattat normalpris hos annan jurist-/advokatbyrå ca. 1000-3000 kr

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyr ut din lägenhet i andra hand
MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT HYRESAVTAL
  • Juridiskt korrekt hyresavtal utifrån dina val
  • Ett anpassat hyresavtal är bättre än en mall
  • Säkrare än att använda mallar och exempel
  • Kostnadsfria ändringar i 14 dagar
Har du frågor? Kontakta våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24

När har man nytta av ett hyresavtal för andrahandsuthyrning?

Du har nytta av ett hyresavtal för andrahandsuthyrning när du vill hyra ut din hyresrättslägenhet i andrahand. Du har även nytta av ett avtal om du hyr ut ett rum i din hyreslägenhet, dvs. har en inneboende. Avtalsapplikationen och svaren nedan är inte anpassade för när du hyr ut en bostad som du själv äger direkt eller indirekt, t ex. en villa eller en bostadsrätt då andra lagregler gäller. Ett hyresavtal anpassat för en bostad som du själv äger kan du just nu upprätta tillsammans med en av våra jurister för 1690 kr. Ring 0771 24 00 24 för mer information.

Viktigt att tänka på
Måste man ha ett hyresavtal?
Det finns inget krav på att ha ett skriftligt hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom har hyresgästen rätt att kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är en god idé att reglera vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.
När ska man ha ett hyresavtal?
När du hyr ut din hyreslägenhet, eller en del av den, är det viktigt att reglera vad som ska gälla för hyresförhållandet, såsom hyrestidens längd, hyresavgift och uppsägningstid.
Besittningsskydd
Vad innebär besittningsskydd?
Efter två år har en andrahandshyresgäst som hyr en lägenhet rätt till förlängning av hyresavtalet trots att det innebär en längre hyrestid än vad parterna har kommit överens om. Det kallas för besittningsskydd. Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd när hyrestiden har pågått längre än nio månader i följd. Vid bedömningen av om uthyrningen ska fortsätta gör man en avvägning mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästens intressen. Parterna kan komma överens om att besittningsskyddet inte ska gälla genom en särskilt upprättad handling.
Uthyrning under kortare tid än fyra år
Om hyrestiden är högst fyra år räcker det att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om att besittningsskyddet inte ska gälla.
Uthyrning under längre tid än fyra år
Om hyrestiden är längre än fyra år måste hyresnämnden godkänna att det inte finns något besittningsskydd.
Kan man ångra sig?
Hur länge gäller ett hyresavtal?
Hyresavtalet gäller under den tid som är avtalat. Är tiden högst nio månader krävs ingen uppsägning, utan då avslutas hyresförhållandet automatiskt. Om hyrestiden är längre än nio månader måste avtalet sägas upp minst tre månader i förväg.
Kan man ångra hyresavtalet?
Om en viss tid är avtalad från början kan hyresvärden inte säga upp avtalet i förtid, om inte hyresgästen misskött sig på något sätt. Hyresgästen kan dock alltid säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Har man bestämt att avtalet ska löpa tillsvidare gäller det tills någon part säger upp det. Se dock information om besittningsskydd ovan.
Användbara länkar
Blanketter hos hyresnämnden
För blanketter om avstående av besittningsskyddet från hyresnämnden, klicka här.
Vanliga frågor och svar
Vad innebär andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning är när du som förstahandshyresgäst hyr ut din hyreslägenhet till någon annan i andrahand.
Krävs samtycke vid andrahandsuthyrning?
För att hyra ut en lägenhet i andrahand krävs samtycke från hyresvärden/hyresnämnden.
Övertar andrahandshyresgästen ansvaret för lägenheten/bostadsrätten under hyrestiden?
Det är förstahandshyresgästen som har ansvar för lägenheten, även om den hyrs ut i andra hand. Detta beror på att det inte finns något hyresförhållande mellan fastighetsägaren och andrahandshyresgästen. Det är fortfarande förstahandshyresgästen som ska se till att hyran betalas i tid, oavsett om andrahandshyresgästen betalar eller inte.
Kan förstahandshyresgästen kräva andrahandshyresgästen på skadestånd?
Någon som hyr ut i andrahand kan kräva ersättning från andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. I första hand får man skicka ett kravbrev till andrahandshyresgästen och därefter inge ett betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. I sista hand, om det är ett omstritt krav, får man skicka in en stämningsansökan till domstol.
Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill av andrahandshyresgästen?
Nej, förstahandshyresgästen har inte rätt att ta ut hur hög hyra som helst. Hyran ska motsvara bruksvärdet. Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att begära en sänkning av hyran om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än tillåtet. Om hyresnämnden beslutar om en sänkning gäller hyressänkningen från beslutsdatumet. Hyresnämnden kan även besluta att andrahandshyresgästen ska få tillbaka det han eller hon har betalt utöver en skälig hyra, tillsammans med ränta. Det är därför viktigt att inte ta ut en högre hyra än vad som motsvarar bruksvärdet.
Gäller alltid besittningsskyddet?
Besittningsskyddet gäller inte om man t.ex. hyr en bostadslägenhet i andra hand under kortare tid än två år, om man hyr ett möblerat rum och har bott där mindre än nio månader eller om besittningsskyddet har avtalats bort.
Testa att skriva ditt avtal
Är du osäker? Ring 0771 - 24 00 24