Skapa konto
Logga in

Hyresavtal för hyresrätt

När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand
695 kr
inklusive moms
Juridiskt korrekt hyresavtal anpassat för er.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
Du har nytta av ett hyresavtal för andrahandsuthyrning när du vill hyra ut din hyresrättslägenhet i andrahand. Du har även nytta av ett avtal om du hyr ut ett rum i din hyreslägenhet, dvs. har en inneboende. Andrahandsuthyrning innebär att du som förstahandshyresgäst hyr ut din hyreslägenhet till någon annan. Samma regler gäller vare sig bostaden är möblerad eller omöblerad. För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden eller hyresnämnden. Hur man ut utan tillstånd riskerar både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen att bli vräkta. Det är viktigt att klargöra reglerna för uthyrningen i ett hyresavtal för att undvika framtida meningsskiljaktigheter.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Skriv avtal för egenägd bostad, dvs. om du äger ditt boende och vill hyra ut.
Frågor och svar om hyresavtal andrahand
När ska man ha ett hyresavtal?

När du hyr ut din hyreslägenhet, eller en del av den, är det viktigt att reglera vad som ska gälla för hyresförhållandet, såsom hyrestidens längd, hyresavgift och uppsägningstid.

Vad innebär besittningsskydd?

Efter två år har en andrahandshyresgäst som hyr en lägenhet rätt till förlängning av hyresavtalet trots att det innebär en längre hyrestid än vad parterna har kommit överens om. Det kallas för besittningsskydd. Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd när hyrestiden har pågått längre än nio månader i följd. Vid bedömningen av om uthyrningen ska fortsätta gör man en avvägning mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästens intressen. Parterna kan komma överens om att besittningsskyddet inte ska gälla genom en särskilt upprättad handling.

Krävs samtycke vid andrahandsuthyrning?

För att hyra ut en lägenhet i andrahand krävs samtycke från hyresvärden/hyresnämnden.

Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill av andrahandshyresgästen?

Nej, förstahandshyresgästen har inte rätt att ta ut hur hög hyra som helst. Hyran ska motsvara bruksvärdet. Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att begära en sänkning av hyran om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än tillåtet. Om hyresnämnden beslutar om en sänkning gäller hyressänkningen från beslutsdatumet. Hyresnämnden kan även besluta att andrahandshyresgästen ska få tillbaka det han eller hon har betalt utöver en skälig hyra, tillsammans med ränta. Det är därför viktigt att inte ta ut en högre hyra än vad som motsvarar bruksvärdet.

Bli kontaktad av jurist, kostnadsfritt.

Eller ring och prata med en jurist direkt
0771 - 24 00 24

Våra telefontider är
Måndag - Fredag 9 - 17