Skapa konto
Logga in

Köpeavtal för bil eller MC

När du ska sälja eller köpa fordon
Just nu
Kostnadsfritt

(Ordinarie pris 95 kr)
Skapa trygghet mellan partnerna.
Juridiskt korrekt köpeavtal anpassat efter er unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Ett köpeavtal behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en bil eller mc. I köpeavtalet tar ni upp frågor kring fordonets skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpeavtalet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som en jurist skulle ställa till dig på ett möte. När alla frågor är besvarade skrivs avtalet av applikationen och skickas direkt till din e-post som en pdf. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt köpeavtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om köpeavtal för bil eller mc
Vad behöver köparen göra innan köpet?

Innan du ska köpa en bil är det flera saker du behöver kontrollera, se nedan:

Du är skyldig att kontrollera att säljaren verkligen är ägare till bilen. Det enklaste sättet att göra det på är att ringa till Vägtrafikregistret.

Du är även skyldig att kontrollera att den nuvarande ägaren till fullo har betalat tidigare ägare för fordonet. Det är vanligt att fordon säljs på avbetalning med äganderättsförbehåll och då får de inte säljas utan långivarens godkännande. Om fordonet är köpt av säljaren efter den 1 oktober 2001 kan du kontrollera om det finns något äganderättsförbehåll registrerat för fordonet hos Vägtrafikregistret. Om fordonet är köpt av säljaren innan den 1 oktober 2001 måste denna kontroll göras direkt med den tidigare ägaren. Du bör också begära att säljaren uppvisar kvitto på att fordonet är fullt betalt.

Du bör även kontrollera så att det inte finns några obetalda fordonsrelaterade skulder registrerade på fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, trängselskatt och fordonsskatt. Fordonet kan nämligen tas i anspråk för att betala sådana skulder även om äganderätten övergått till någon annan. Förutom att fråga säljaren av fordonet kan du ringa till Transportstyrelsen för att kontrollera detta.

Som köpare ska du noggrant undersöka fordonets skick innan köpet. Om du då upptäcker fel och brister har du chans att få ersättning för dessa genom att förhandla ned priset. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fordonet går nämligen inte att få ersättning för i efterhand. 

Vad innebär ett återtagandeförbehåll?

När en bil eller en motorcykel har sålts på avbetalning brukar långivaren ha med ett villkor om äganderättsförbehåll. Ett äganderättsförbehåll innebär att ägaren till fordonet inte får sälja det vidare utan godkännande från långivaren. När du ska köpa en bil eller en motorcykel är det därför viktigt att kontrollera att den är fullt betald, annars riskerar du att behöva lösa den tidigare ägarens skuld eller att bilen tas i beslag för att täcka skulden.

Vad menas med riskens övergång?

Risken är ett begrepp som tar sikte på vilken av parterna som ska betala för fordonet om det förstörs p.g.a. någonting som inte beror på någon av parterna. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med när överlämnandet av fordonet sker.

När har man nytta av ett köpeavtal för bil?

Du har nytta av ett köpeavtal när du ska köpa eller sälja ett fordon och vill ha med information och villkor om till exempel:

-  Fordonets skick

-  Pris

-  När och hur betalning ska göras,

-  Få en kvittens på att betalningen är erlagd

-  Vill kunna bevisa att ett köp faktiskt ägt rum

Det skapar också trygghet mellan parterna, då de båda vet vad som förväntas av dem själva, men också vad de kan kräva av sin motpart.

Behöver vi göra något mer än att underteckna köpeavtalet?

Ja, ni behöver även anmäla ert ägarbyte till Transportstyrelsen. Detta ska göras så snart som möjligt men senast 10 dagar efter att ni genomfört köpet.

Anmälan kan ske på två olika sätt, antingen så fyller ni tillsammans i uppgifter om ägarbytet på fordonets senaste registreringsbevis och skickar in det per post till Transportstyrelsen eller så gör ni detta via Transportstyrelsens app ”Mina fordon”.

Köparen ansvarar för att ha en trafikskadeförsäkring från och med dagen då fordonet bytt ägare.

Bli kontaktad av jurist, kostnadsfritt.

Eller ring och prata med en jurist direkt
0771 - 24 00 24

Våra telefontider är
Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17