Om kärleken tar nya vägar

Med rätt avtal kan du undvika de största fallgroparna
När två människor finner varandra i kärlek är en naturlig följd ofta att de flyttar ihop eller tar steget till äktenskap. Få är väl de par som tänker sig att kärleken en dag ska sluta i separation eller skilsmässa. Ändå visar siffror att många parrelationer årligen upphör på något av dessa sätt.

Vad berättar statistiken?
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån lever närmare hälften av Sveriges befolkning i dag i någon typ av parrelation. Av dessa personer är cirka 70 procent gifta eller registrerade partner medan resterande 30 procent lever i en samborelation. Samtidigt som många människor flyttar ihop och blir sambor eller gifter sig så inträffar det också ett flertal separationer och skilsmässor. Exempelvis visar SCB:s siffror att det år 2014 var 47 000 par som gifte sig och samma år upplöstes hela 24 000 äktenskap genom skilsmässa. Varje år upplever omkring 50 000 barn i Sverige att deras föräldrar separerar.
Uppbrott ur en parrelation är med andra ord ingen ovanlig företeelse. Däremot kan det vara en komplicerad process med ingående konsekvenser, såväl känslomässiga som ekonomiska och juridiska, någonting man kanske inte alltid är förberedd på. Genom att teckna relevanta avtal i förväg kan man som par gemensamt ta kontroll över hur man vill ha det utan att behöva oroa sig för framtida händelser och eventuella meningsskiljaktigheter.


Sambo eller gift – utan avtal
Att vara sambo
Lagens definition av ett samboförhållande är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Att vara sambo liknas mycket vid att vara gift, men som sambo saknar man det rättsliga skydd som gifta har. Samboförhållanden regleras av sambolagen, och om inga avtal upprättats anger denna lag att man vid en separation ska dela lika på den gemensamma bostaden samt bohaget som förvärvats för gemensamt bruk. Denna samboegendom delas alltså på hälften vid en bodelning oavsett vem som äger eller köpt vad. Enligt lag har man som sambo aldrig rätt att ärva varandra. Detta gäller alltid, oavsett hur länge man varit sambo och om man har gemensamma barn eller inte.

Att vara gift
Att gifta sig är att ta ett stort steg i livet, inte minst juridiskt. Huvudregeln vid äktenskap anger att makarnas egendom blir giftorättsgods om inga avtal skrivits. Detta innebär att makarnas egendom vid en skilsmässa, efter avdrag från någon parts eventuella skulder, läggs samman för att sedan delas lika mellan makarna. Även företag ska ingå i en bodelning om inget annat angetts.

Tänk efter före – skriv avtal Samboavtal och testamente
Om man i ett samboförhållande inte önskar att en eventuell bodelning ska ske i enlighet med sambolagen kan man avtala bort den genom att upprätta ett samboavtal. På så sätt kan man till exempel bestämma att ingenting ska delas lika om man tycker det är mer rättvist. Skriver man dessutom ett gemensamt testamente kan man trygga varandra ekonomiskt i den händelse någon av parterna skulle gå bort.

Äktenskapsförord
I somliga fall kan en hälftendelning vara mindre önskvärd för vissa makar. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man bestämma att tillgångar och egendom inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell framtida bodelning. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och tillhör var och en av makarna. Med ett sådant juridiskt avtal kan man exempelvis som egen företagare säkerställa att man behåller hela företaget vid en skilsmässa.

Rätt avtal med avtal24
På juristbyrån avtal24 kan du som Avanza private banking kund upprätta avtal online eller tillsammans med jurist med 20 procents rabatt. Du är välkommen att besöka oss på Avanzas partnersida eller ringa 0771 24 00 24 måndag – torsdag 8–20 samt fredag 9–17.