Styrelsen

Håkan Berg

Håkan är styrelseordförande och har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn, varav de senaste 15 åren i ledningsgruppen på Swedbank.

Anna Ljungdal

Anna är Investment Manager på Industrifonden med mer än 20 års erfarenhet inom bank, riskkapital och tillväxtbolag. Innan hon började på Industrifonden har hon haft olika seniora chefsroller med fokus på riskkapital och affärsutveckling på SEB Ventures, New Wave Group och H&M.

Mårten Janson

Mårten grundade 2004 tillsammans med sin fru Marianne ’Fondia Plc’, den första börsnoterade juridiska aktören i Norden. Innan dess var Mårten partner och co-head för private equity & venture capital teamet på en av Finlands största advokatbyråer.

Magnus Wilkne

Magnus är Investment Manager och representerar Lucky Town AB.

Emma Strömfelt

Emma är CDO på AniCura-gruppen och tidigare innovationschef på Swedbank. Hon har mångårig erfarenhet från att leda digital transformation både från start-up perspektiv och hos stora bolag. Hon är också styrelseledamot i Mackmyra Svensk Whisky och Bofink.

Anki Ahrnell

Anki har mer än 40 års erfarenhet av ledande befattningar inom affärsutveckling och digitalisering från företag som Bonnier, Swedbank, Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM. Hon har idag ett antal styrelseuppdrag och kommer närmast från rollen som CDO för Bonnier koncernen.