Allt om avtal för ombyggnad och renovering

Trygga dina rättigheter som kund/beställare

Kunder som är privatpersoner har ett starkt lagskydd när de beställer hantverksjobb och liknande. I ett avtal mellan en hantverkare och en kund får det inte finnas bestämmelser som är sämre och mindre fördelaktiga för kunden än de bestämmelser som finns i lag. Detta gäller oavsett om kunden gått med på att ha dessa sämre bestämmelser från början eller inte. 

Om en kund till exempel i förväg går med på en bestämmelse om att inte begära skadestånd av hantverkaren, om något skulle gå fel, gäller inte detta. Du som kund kan alltid begära skadestånd av hantverkaren om det blir fel i arbetet oavsett om du skrivit under ett avtal där det står att du inte får det. I lagen finns det nämligen bestämmelser som säger att kunden har rätt till det. Att däremot ha bestämmelser som är sämre för hantverkaren och bättre för kunden än de som finns i lagen går utmärkt. Att erbjuda kunden bra villkor kan vara ett sätt för hantverkaren att få kunden att gå med på ett högre pris.

Typ av renovering/hantverksjobb

Vid en del renoveringar och ombyggnadsarbeten krävs att du får bygglov av kommunen. Innan du skriver under ditt hantverksavtal måste du se till att du fått nödvändiga godkännanden och tillstånd.

Om något går fel med renoveringen/hantverksjobbet

Som kund har man flera olika alternativ för påtryckningsmedel mot hantverkaren att åtgärda en försening eller ett fel som dyker upp. Kunden kan kräva ett avdrag från priset samt hålla inne sin betalning till dess han får hjälpt med felet/problemet av hantverkaren. Är en försening av särskilt stor betydelse för kunden, exempelvis för att denne har satt upp en deadline på grund av inflyttning eller liknande, kan kunden få avtalet att sluta gälla (hävning) och kräva tillbaka sin betalning. Kunden har även rätt att få skadestånd om han till exempel varit tvungen att betala för annat boende om han inte kunnat vara i sin bostad på grund av förseningen eller felet i arbetet.

ROT-avdraget

När man anställer en hantverkare för att renovera eller göra annat arbete hemma har man som kund rätt att göra ett s.k. ROT-avdrag. För att göra avdrag krävs att hantverkaren har en F-skattsedel, vilket de allra flesta kvalificerade hantverkare har. Avdraget får göras på det belopp man betalar för hantverkarens arbete, alltså arbetskostnaden inklusive moms. 

Avdraget kan aldrig gälla materialet (till exempel brädor eller tapeter) som hantverkaren använder utan gäller endast det belopp hantverkaren tar för själva arbetet. Du som kund behöver inte kontakta skatteverket för att få avdraget utan detta ska hantverkaren fixa, via den så kallade ROT-fakturamodellen. 

Hantverkaren fakturerar dig 70 % av arbetskostnaden, resten betalas av skatteverket. Du kan dra av 30 % av arbetskostnaden men taket är 50 000 kr per person och år. Klicka här för att se en lista på alla hantverksarbeten och renoveringar som du kan göra avdrag för.Det går ofta till så att kunden säger till hantverkaren att denne vill använda sig av sitt ROT-avdrag. Då drar hantverkaren av 30 % av arbetskostnaden från fakturan. Det ska på fakturan stå vad som är kostnader för arbete och vad som är kostnader för material. Hantverkaren får sedan redovisa er faktura hos skatteverket för att få tillbaka de pengar ni dragit av. Man kan inte få ROT-avdrag om man betalar hantverkaren i förskott, innan hantverksarbetet är utfört.

Varför inte Mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på avtal om ombyggnad och renovering. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från avtal24:s tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys avtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.