Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken innehåller regler om äktenskapets ingående, om vad som gäller mellan ett gift par och om hur ett äktenskap upplöses.

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur en bodelning går till med bouppteckning, vad som är giftorättsgods och som den andre maken därmed har giftorätt i och vad som är enskild egendom. Äktenskapsbalken är numera könsneutral. Reglerna gäller också för registrerat partnerskap. Numera blir alla makar, inte partners. Vad som gäller när man är sambo regleras istället i sambolagenÄktenskapsbalkens fulla namn är Äktenskapsbalk (1987:230).


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid