Skapa konto
Logga in

Borgenär

Borgenär är någon som har en fordran mot den någon annan (gäldenären).


Den som lånat ut pengarna är borgenär i ett låneavtal (skuldebrev), den som köpt och betalat en vara men inte fått ut varan är borgenär i ett köpeavtal, den som ska få betalt för en utgiven vara är borgenär.


Vem som är borgenär i ett avtalsförhållande beror alltså på vem av parterna som kan ställa krav i ett avtal.

Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid.
Skuldebrev mellan privatpersoner
En trygghet när du lånar ut pengar.