Borgenär

Borgenär är någon som har en fordran mot någon annan (gäldenären). Den som lånat ut pengarna är borgenär i ett låneavtal (skuldebrev), den som köpt och betalat en vara men inte fått ut varan är borgenär i ett köpeavtal, den som ska få betalt för en utgiven vara är borgenär. Vem som är borgenär i ett avtalsförhållande beror alltså på vem av parterna som kan ställa krav i ett avtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Skuldebrev mellan privatpersoner
En trygghet när du lånar ut pengar
Testamente
En handling för dem du bryr dig om