Bröstarvinge

Bröstarvingar är ett arvsrättsligt begrepp för avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, dvs barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern dött.

Bröstarvingarna tillhör den första arvsklassen och ska i första hand ärva den avlidne om det inte finns ett testamente som säger annorlunda. Bröstarvingarna ärver då sin respektive arvslott.

För det fall den avlidne har testamenterat bort hela eller stora delar av sin egendom har bröstarvingarna alltid rätt att vid domstol få ut sin s.k. laglott. Laglotten består av hälften av arvslotten.

Man skiljer mellan s.k. särkullbarn till den avlidne och barn som den avlidne har tillsammans med sin äkta maka. De barn som den avlidne har inom sitt äktenskap får ut sin del av arvet först när den efterlevande maken dött. Särkullsbarnen, d.v.s. de barn som den avlidne har sen innan äktenskapet, har rätt att få ut sin arvslott direkt.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Testamente
En handling för dem du bryr dig om