Fri förfoganderätt

Enligt lagen (ärvdabalken) ärver äkta makar varandra med fri förfoganderätt. Med detta menas att den kvarlevande maken får råda över egendomen på önskat sätt och spendera/sälja hur personen vill, men med vissa inskränkningar p.g.a. att arvet från den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den kvarlevande maken dör.

När även den kvarlevande maken avlidit kvarlåtenskap som kommer från den först avlidne maken fördelas mellan den först avlidnes arvingar enligt arvsrätt enligt lag (eller enligt ett testamente). Den kvarlevande får därför inte testamentera bort sitt arv från den först avlidne och inte heller ge bort orimligt stora delar av detta som gåva.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Testamente
En handling för dem du bryr dig om