Garanti

En garanti är en typ av löfte. Ibland lämnas en garanti i ett köpekontrakt . Att en säljare lämnar en garanti innebär att det är denne som, om ett fel skulle visa sig i varan, måste bevisa att det uppstått p.g.a. annan än säljaren. Om säljaren inte kan bevisa att felet beror på något annat än förhållanden som han ”rår över” står säljaren för felet.

En garanti lämnas för en utsatt tid framåt, en så kallad garantitid. Fel som visar sig inom garantitiden antas ha funnits vid köpet (och säljaren ansvarar också för felet) om säljaren inte lyckas bevisa att det felet uppkommit p.g.a. köparen.

En garanti påverkar ofta såväl pris på varor, i höjande riktning, som en köparens benägenhet att välja en säljare som erbjuder garanti framför en säljare utan garanti.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Köpekontrakt Allmänt
När du ska sälja eller köpa varor
Köpekontrakt för bil
När du ska sälja eller köpa en bil
Köpekontrakt Musikinstrument
När du ska sälja eller köpa musikinstrument