Hyresnämnd

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Till hyresnämnden kan hyrestagare vända sig när de anser att dess hyresvärd beter sig felaktigt eller på ett sätt som strider mot hyreslagen. Vissa handlingar med specifika hyresvillkor som ska finnas i hyresförhållandet måste skickas in till hyresnämnden för att bli giltiga, exempelvis villkor om avstående av besittningsskydd för en hyresgäst.

Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Förhållande mellan hyresgäst och hyresvärd regleras normalt via ett hyresavtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Hyresavtal för kontorsplatser
När du ska hyra ut arbetsplatser
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus
Hyreskontrakt fritidshus
När du ska hyra ut ditt fritidshus
Hyreskontrakt för hyresrätt
När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand