Klausul

En klausul är en bestämmelse i ett avtal eller ett kontrakt, d.v.s. en avtalsbestämmelse.

Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid.
Testamente
En handling för dem du bryr dig om