Kontrakt

Kontrakt är ett annat ord för avtal. Viss skillnad ligger i begreppen då ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt medan kontrakt oftast avser ett skriftligt avtal.

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter (personer eller företag). Kontraktet innehåller bestämmelser, klausuler, om vad som ska gälla mellan parterna. Ordet avtal kan ses som ett samlingsnamn för de olika typer som finns, t.ex. köpekontrakt och anställningsavtal.


.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Köpekontrakt Allmänt
När du ska sälja eller köpa varor
Köpekontrakt för bil
När du ska sälja eller köpa en bil
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om