Köplagen

Köplagen innehåller regler om vad som gäller när två privatpersoner eller två näringsidkare gör affärer med annat än fast egendom. Köplagen kan till stor del avtalas bort genom att bestämma annat i ett köpekontrakt. Lagen gäller även när en privatperson säljer något till en näringsidkare. När däremot en näringsidkare säljer något till en privatperson gäller istället konsumentköplagen.

Köplagens fulla namn med SFS-nummer är Köplag (1990:931) och förkortas KöpL.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Köpekontrakt Allmänt
När du ska sälja eller köpa varor
Köpekontrakt för bil
När du ska sälja eller köpa en bil
Köpekontrakt Musikinstrument
När du ska sälja eller köpa musikinstrument