Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda är latin och betyder ”avtal skall hållas”. Detta är en grundläggande juridisk princip som säger att avtal är bindande för de parter som ingått det.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om