Provanställning

En provanställning är en form av anställning som efter en prövotid kan avslutas eller övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning).

Ofta ges en ny arbetstagare på en arbetsplats en provanställning för att arbetsgivaren ska kunna testa honom/henne ett tag, innan han/hon blir fast anställd. Provanställning ges genom ett provanställningsavtal. Om det inte uttryckligen överenskommes är annars anställningar som huvudregel tillsvidare, dvs fast.

En tidsbegränsad provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren eller arbetstagaren även före prövotidens utgång. I provanställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid inom tidsramen för provanställningen på 14 dagar enligt lagen om anställningsskydd eller annan tid enligt gällande kollektivavtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid