Skapa konto
Logga in

Sambolagen

Sambolagen innehåller regler om när man är sambo, när man inte längre anses vara sambo och vad som ska delas vid en eventuell separation. Bl.a. innehåller lagen bestämmelser om samboavtal.


Sambolagen är könsneutral. Vad som gäller när man är gift eller registrerad partner regleras istället i äktenskapsbalken.


Sambolagens fulla namn med SFS-nummer är Sambolag (2003:376).


Läs mer om samboavtal här.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid.