Sambolagen

Sambolagen innehåller regler om när man är sambo, när man inte längre anses vara sambo och vad som ska delas vid en eventuell separation. Bl.a. innehåller lagen bestämmelser om samboavtalSambolagen är könsneutral. Vad som gäller när man är gift eller registrerad partner regleras istället i äktenskapsbalkenSambolagens fulla namn med SFS-nummer är Sambolag (2003:376). Läs mer om samboavtal här.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid