Servitut

Servitut är den rätt en fastighetsägare kan ha att på ett visst sätt nyttja någon annans fastighet. När en fastighetsägare säljer sin fastighet följer servitutet med fastigheten till den nya fastighetsägaren, som får utnyttja det. 

Rätten är med andra ord knuten till fastigheten som sådan och inte till vem som äger den. Ett servitut kan till exempel vara rätten att använda någons väg eller ta vatten ur någons brunn.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus
Hyreskontrakt fritidshus
När du ska hyra ut ditt fritidshus
Köpekontrakt för fastighet
För dig som ska sälja eller köpa en fastighet