Ställningsfullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda någon annan. Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare och en som får fullmakt kallas fullmäktige. Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som uppstår automatiskt med en viss befattning eller anställning. En inköpare i ett företag anses till exempel ha rätt att förhandla om priser och att avtala om köp för företagets räkning, även om det inte finns någon skriftlig fullmakt. 

På samma sätt har en chefstjänsteman i en bank rätt att besluta om lån och företa andra rättshandlingar för banken utan att denne har en skriftlig fullmakt. En ställningsfullmakt återkallas genom att fullmaktstagaren skiljs från sin befattning eller anställning.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Fullmakt för företag
När någon ska göra något i företagets namn
Fullmakt för privatpersoner
När någon ska göra något i ditt namn