Undersökningsplikt

Undersökningsplikt är en plikt att undersöka ett köpeobjekt, eftersom man inte får göra gällande fel man vid en undersökning skulle ha upptäckt.

Den som köper fast egendom, alltså mark eller t.ex. en villafastighet har undersökningsplikt enligt jordabalken, och någon som köper en bostadsrätt har undersökningsplikt enligt köplagen. När någon har en undersökningsplikt innebär det att sådant som borde upptäckts vid en undersökning inte kan åberopas i efterhand om en undersökning inte gjorts.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Försäljning bostadsrätt
För dig som ska sälja eller köpa en bostadsrätt
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus