Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är ett avtal där någon åtar sig att utföra någon form av uppdrag åt någon annan. Parterna kallas uppdragsgivare och uppdragstagare. Till skillnad från vid ett anställningsavtal uppkommer inte något anställningsförhållande mellan parterna. Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Konsultavtal
Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Uppdragsavtal
För dig som säljer och köper tjänster