Konsultpaketet

För dig som är konsult och vill skydda dig från oklara uppdragsavtal, tvister om betalning och rättigheter.
8 990 kr
exklusive moms
Skapa säkerhet och trygghet i din konsultroll
Vår jurist upprättar både konsult- och sekretessavtal
Fast rabatterat pris (normalpris 10 980 kr)
Med konsultpaketet säkrar du både viktiga frågor kring dina uppdrag samt hur känsliga uppgifter ska hanteras.

Med konsultavtalet reglerar du bland annat omfattning, rättigheter och ersättning för dina uppdrag. Med sekretessavtalet reglerar du frågor kring vad som skall hållas hemligt.
Varför behöver du både konsultavtal och sekretessavtal?

Utan ett konsultavtal är det lätt att hamna i tvist om vad uppdraget omfattar, vem som äger rätt till material och produkter, inom vilken tid uppdraget ska utföras och inte minst vilken ersättning som ska utgå. Om inte förhållandet mellan uppdragsgivare och konsulten klargörs finns även risk att det anses föreligga ett anställningsförhållande och du som konsult kommer anses vara anställd hos företaget. I detta fall kan t.ex. Skatteverket kräva arbetsgivaravgifter av uppdragsgivaren.

En sekretessklausul i konsultavtalet är enbart moraliskt bindande vilket gör det nödvändigt att upprätta ett särskilt sekretessavtal för att behålla känsliga uppgifter hemliga. Här klargör du inte bara vilka uppgifter som omfattas av sekretessen utan får även ett starkt bevis i eventuella framtida tvister.

Vad ingår i konsultpaketet?
• Upprättande av ett konsultavtal
• Upprättande av ett sekretessavtal
• Avtalen upprättas tillsammans med en av våra jurister.
Hur går jag tillväga?
Ring 0771 – 24 00 24. Här förklarar du ditt ärende och därefter bokar vi in en tid för telefonmöte med en av våra jurister.

Mötet sker över telefon med möjlighet att koppla samman till telefonkonferens. Fullständig information om vad du behöver förbereda inför telefonmötet kommer sändas ut i samband med bokningsbekräftelse.

Fast pris för hela tjänsten inkl. rådgivning, upprättande av avtal samt ändringsrätt.