Avtalsportalen Bas

0 kr / månad
exklusive moms
Enkel avtalsportal som hjälper dig att hålla koll på dina affärsrelationer, bl a påminnelser vid viktiga händelser
Skriv och signera avtal digitalt
Tilläggstjänster som sparar mycket tid

Avtalsportalen Bas är tjänsten som gör det enkelt för dig att överblicka och sköta dina affärsrelationer, avtal och andra viktiga dokument, utan att behöva hålla allt i huvudet.

Med vår molntjänst har du alltid tillgång till dina viktiga avtal och dokument via nätet. Använd din dator eller mobil för att hantera avtalen på ett smidigt och säkert sätt. Samt möjlighet att lägga in notiser i avtalen och få en påminnelse när något måste åtgärdas eller omförhandlas. Ett valfritt juridiskt avtal online ingår.

Dessutom kan du köpa prisvärda tilläggstjänster såsom att skriva juridiskt korrekta avtal med vårt online-verktyg eller tillsammans med våra jurister, kunna signera avtal digitalt eller få avtal översatta till olika språk.

Hur funkar det?

Du skapar enkelt ett konto för företaget med mobilt BankID, och får därmed tillgång till tjänsten där du kan börja hantera företagets avtal.
Skriv, spara och sätt alarm på dina avtal och dokument så får du bra koll och kan göra bättre affärer.

Du får tillgång till olika tjänster som underlättar, t ex översättning, enkel posthantering, säker e-signering mm.

Vad ingår i Företag Bas?Med Avtalsportalen Bas får du bland annat:

 • En tydlig översiktsbild över dina avtal och viktiga dokument
 • Alla företagets dokument tillgängliga via molnet, i din dator, mobil eller annan enhet.
 • Enkel och säker hantering och förvaring av avtal och dokument.
 • Notiser om händelser kopplat till avtal och dokument så att du kan agera i tid, t ex vid avtalsförlängning eller avtalade aktiviteter.
 • Säker inloggning via Mobilt Bank-ID och all data lagras säkert på svenska servrar.
 • Uppstartshjälp och kundtjänst
 • Skriva avtal online och signera digitalt

Du får rabatter på tilläggstjänster:

 • Affärsjuridisk behovsanalys så ni får en bra överblick över er juridiska situation, 1 timme med 50 % rabatt.
 • Översättningar till andra språk – kvalitetssäkrat och till fasta priser, med 10 % rabatt.
 • Möjlighet att enkelt skapa nya företags- och privatavtal med 10 % rabatt både online och via jurist.
 • Enkel och säker e-signering av avtal, de första tre är kostnadsfria, därefter 10 % rabatt.
 • Du kan enkelt ladda upp dokument och få dem skickade via post och har 10 % rabatt även här.
 • Affärsjuridisk rådgivning via telefon eller video med 10 % rabatt.
Hur sorterar jag bäst avtal och dokument?

Det finns naturligtvis inte ett standardsvar på vad som passar just er bäst.
En indelning som verkar passa för många har följande mappar och kanske kan ge er inspiration:

1. Bolagshandlingar
2. Anställningsavtal
3. Leverantörsavtal
4. Samarbetsavtal
5. Försäljning
6. Abonnemang

Hur laddar jag upp företagets befintliga avtal?


Om du har avtalen i pappersform skannar du dem och ger dem ett namn, t ex sekretessavtal_AB_XYC.
Sedan är det bara att med "drag-and-drop" ta avtalet in i systemet via funktionen "Ladda upp avtal".

Nu kan du lägga till alarm vid viktiga tidpunkter, t ex ett tag inför nästa förlängningsdatum.

Vi rekommenderar att du sorterar in avtalen i lämpliga mappar så att du lätt får överblick.
Se gärna vårt förslag på Mappstruktur och inspireras till vad som passar er bäst.

Vad tjänar vi på att skaffa Företag Bas?

Vi brukar sammanfatta det med att säga, med koll på dina avtal gör du bättre och säkrare affärer.
Att missa ett datum för omförhandling av avtal kan vara kostsamt. Genom att koppla alarm till dina avtal får du meddelande i tid inför viktiga datum.
Genom att se över vilka avtal som företaget och ofta även ägarna behöver kan många tvister undvikas.

Frågor och svar om Avtalsportalen bas
Vilka avtal är viktigast att börja med som ny företagare?

Det beror naturligtvis på flera saker men några generella råd är:

Sekretessavtal. Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag. .

Konsultavtal om du ska arbeta som, eller använda dig av en konsult. Flera viktiga rättigheter och skyldigheter regleras här.

Kompanjonsavtal om ni är flera delägare. Det är många viktiga frågor som bör regleras i början för att undvika konflikter senare.

Lika viktiga som de rena företagsavtalen är kan Äktenskapsförord och Testamente vara. Det finns många exempel där företaget fått oväntade ägare vid skilsmässa eller en kompanjons bortgång.

Vi rekommenderar att du tillsammans med en av våra jurister går igenom vilka avtal som är viktiga för just dig och ditt företag.

Vad är skillnaden mellan en inkråmsöverlåtelse och företagsöverlåtelse?

När du köper ett företag genom att förvärva aktierna i bolaget är det fråga om en aktie- eller företagsöverlåtelse. Köparen tar då över ansvaret för tidigare åtaganden i företaget, tex garantiåtaganden eller ingångna avtal. 

Köper du tillgångar i bolaget, det sk inkråmet köper du inte hela bolaget utan säljaren har kvar sitt företag. Som köpare tar du inte över det juridiska ansvaret för tidigare verksamhet.