Separationspaketet

Bodelningsavtal upprättat av jurist, samt hjälp med fastighetsöverlåtelser och ansökan om äktenskapsskillnad.
6 990 kr
inklusive moms
Bodelningsavtal upprättat av en av våra jurister
Hjälp med uppdelning av egendom och fastighetsöverlåtelser
Hjälp med ansökan om äktenskapsskillnad och praktiska frågor
Det finns en hel del praktiska och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa. Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och var man ska börja.

Med separationspaketet hjälper en av våra jurister er med alla praktiska frågor kring ansökan om äktenskapsskillnad, uppdelning av egendom och fastighetsöverlåtelser er emellan.

Med vårt fasta pris slipper ni tänka på vad kostnaden kommer att bli.


Varför ska vi välja separationspaketet?
Med separationspaketet blir ni guidade av en av våra erfarna jurister genom alla de viktiga stegen vid en separation.
Vi hjälper er att upprätta ett bodelningsavtal, ansöka om äktenskapsskillnad, dela upp egendomen och att ordna allt som berör fastighetsöverlåtelser mellan er.

Vidare hjälper vi till med:
  1. Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  2. En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  3. Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen.
  4. Vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  5. Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt.
Priset inkluderar ansökningsavgifter för både äktenskapsskillnad och lantmäteriärenden.

Fast pris för hela tjänsten inklusive rådgivning, upprättande av bodelningsavtal samt ändringsrätt är 6 990 kr inkl. moms. Med vårt fasta pris slipper ni tänka på vad kostnaden kommer att bli.

Hur går vi tillväga?
Tryck på knappen "boka" och fyll i dina kontaktuppgifter för att boka en tid, eller ring 0771 – 24 00 24 och prata direkt med en av våra jurister.
Mötet sker över telefon med möjlighet att koppla samman till telefonkonferens.
Fullständig information om vad ni behöver förbereda inför telefonmötet kommer sändas ut i samband med bokningsbekräftelse.

Varför behöver ni ett bodelningsavtal?
Vid en separation eller skilsmässa rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.

Vid en skilsmässa sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa, eftersom man vid skilsmässan måste reda ut vem som ska få vad.

Vem har rätt till vad?
Bodelning görs av makarna tillsammans. Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder som är kopplad till den. Den egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska ingå i bodelningen. Ni lägger sedan samman summorna och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Om ena maken har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder som belastar bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde har ni rätt att utelämna. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i bodelningen.

Egendom som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen ska inte ingå i bodelningen.

Vad ska ingå i bodelningsavtalet
Utgångspunkten är att alla tillgångar ska tas med i bodelningsavtalet. Om det är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi kan undantag ske från detta.

Nedan finns vanliga exempel på sådant som ska och inte ska tas med i en bodelning:
Privat pensionsförsäkring / individuellt pensionssparande
Ska som regel tas upp i bodelningen.

Pensionsförsäkring genom arbetsgivare
Ska som regel inte tas upp, då försäkringen är företagets. Om försäkringen är tecknad av makens egna bolag så ska den tas upp. Om däremot pensionsförsäkringen är tecknad i enskild firma eller handelsbolag ska den också tas upp – då ses den som privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring
Privatägd kapitalförsäkring är likställt med sparande och ska tas upp i bodelningen.

Pension
Är att jämställa med lön. Den pension som make fått vid bodelningstillfället ska tas upp..

Underhållsbidrag
Ska inte tas upp i bodelningen

Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP
Ska inte tas upp i bodelningen

Egendom som innehas med fri förfoganderätt
Ska inte tas upp i bodelningen – eftersom sådan egendom inte är ägd "helt", utan är något innehavaren får förfoga över "på lån" från kommande arvingar, tills innehavaren avlidit.

CSN-skulder
Ska som regel tas upp i bodelningen

Ersättning för upphovsrätt
Ersättning för upphovsrätt som make fått innan bodelningstillfället ska tas med i bodelning, men inte kommande ersättningar eller arvoden för upphovsrätten.

Latent skatteskuld
Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier. Om makarna delar lika på egendomen med den latenta skulden ska skulden inte tas upp, men om t.ex. ena maken får en fastighet med latent skatteskuld, ska skulden kompenseras

Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde.

Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar.

Exempel: Makarna har fått en servis i bröllopspresent. Den kanske inte skulle vara värd så mycket vid en eventuell försäljning men den betyder mycket för dem båda. Detta kan då tas med i beräkningen och höja dess värde vid värderingen.