Testamentspaketet

Testamente upprättat av jurist inklusive säker förvaring och bevakning
6 590 kr
inklusive moms
Underlätta för dina anhöriga med ett korrekt testamente.
Testamentet förvaras tryggt och kommer automatiskt att meddelas behörig mottagare
Fast pris med rabatt (normalpris 7 180 kr).
I lag finns tydliga regler för hur ett testamente ska upprättas. Vi hjälper dig att upprätta ett testamente som utgör ett juridiskt korrekt uttryck för din vilja.

I paketet ingår även säker förvaring, där testamentet automatiskt bevakas mot Skatteverket så att det vid dödsfall kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare.
Varför ska jag välja testamentspaketet
Din önskan om vad som ska hända med arvet efter dig kan inte skrivas ned på vilket papper som helst. I lag finns tydliga regler för hur ett testamente ska upprättas. Om du väljer att inte upprätta något testamente eller upprättar det på fel sätt kommer arvet fördelas enligt lag. Den ger en tydlig ordning i vilka som ärver och att arvingar som är gifta delar arvet med sin maka eller make.

För att du ska kunna bestämma hur arvet efter dig ska fördelas och om mottagaren ska dela arvet med sin make eller maka måste du upprätta ett testamente. Vi hjälper dig att upprätta ett testamente som utgör ett juridiskt korrekt uttryck för din vilja.

För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar avtal24 med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.
Fast pris för hela tjänsten som inkluderar rådgivning, upprättande av testamente tillsammans med en jurist, ändringsrätt och trygg förvaring av ditt testamente kostar 6 590 kr. 


Hur går jag tillväga?
Tryck på knappen "boka" och fyll i dina kontaktuppgifter för att boka en tid, eller ring 0771 – 24 00 24 och prata direkt med en av våra jurister.

Mötet sker över telefon med möjlighet att koppla samman till telefonkonferens. Fullständig information om vad du behöver förbereda inför telefonmötet kommer sändas ut i samband med bokningsbekräftelse.

Fast pris för hela tjänsten som inkluderar rådgivning, upprättande av avtal samt ändringsrätt och livslång förvaring av testamentet är 6 590 kr. 
När bör du skriva ett testamente?

När du är gift
Gifta par ärver i de flesta fall varandra, då make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör. Detta till skillnad från gemensamma barn som får sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit.

I testamentet kan du uttrycka en önskan om att särkullbarnen ska avstå från att kräva sin laglott och liksom gemensamma barn få sitt arv först när både du och din make/maka har gått bort.

För att tydligt visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner för det särkullbarn som går emot din önskan och kräver ut sin laglott. Då kommer detta barn endast att få laglotten och inget mer.

Testamente kompletterat med livförsäkring är ofta en bra lösning för att säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

När du är sambo
Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller om ni har gemensamma barn. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall måste ni skriva ett testamente.

Det enda du som sambo har rätt till är hälften av den bostad och det bohag (möbler, husgeråd och elektronikprylar) som ni har skaffat under tiden ni varit tillsammans.

Finns din sambos föräldrar kvar i livet går arvet till dem, vilket innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden tillsammans med dina svärföräldrar. Om din sambo hade barn går arvet istället direkt till dem.
Se upp så att du inte står på bar backe om din älskade går bort.

När du är ensamstående
Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om du inte har barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Om du har barn men vill att någon mer ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente, eftersom barnet har rätt till en viss del av ditt arv kan du dock inte testamentera bort allt till någon annan. Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära.

Hur kan du underlätta för dina anhöriga?
Med en förteckning över dina försäkringar, värdepapper och annat viktigt kommer du att underlätta mycket för dina anhöriga. Vill du förvara ditt testamente på ett tryggt och säkert sätt kan du läsa mer om testamentsförvaring.

Det underlättar också för anhöriga om du tagit ställning till om du vill donera dina organ eller inte. På Socialstyrelsens donationsregister hittar du mer information och kan ange om du vill bli organdonator.

När du vill testamentera tillgångar på visst sätt.
Kanske vill du att en viss person ska få en viss sak, exempelvis en speciell tavla eller smycke. Önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar.

Du kan även bestämma att barnen ska ärva tillgångar som enskild egendom. Det betyder att de inte behöver dela sitt arv med sin make/maka om det skulle bli skilsmässa.

Du kanske vill att ett barn eller barnbarn ska ha uppnått en lite högre ålder än 18 år innan de får disponera ett arv. Eller kanske vill du att fritidshuset ska ärvas gemensamt av era barn och att någon ska ha förtur att köpa ut de andra om de inte kommer överens.