Provanställning

Rätt typ av anställningsavtal? Vi har också visstidsanställningsavtal och tillsvidareanställningsavtal.


En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform till skillnad från en tillsvidareanställning som enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln. För att provanställningen ska upphöra måste dock avtalet sägas upp två veckor i förväg, oavsett om avtalet ska upphöra i förväg eller vid avtalstidens slut. Görs inte det övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Det innebär att en uppsägning från arbetsgivaren sida blir svårare då en tillsvidareanställning enligt lagen erhåller ett betydande anställningsskydd. För att kunna säga upp en arbetstagare måste så kallad saklig grund föreligga. Saklig grund kan man finna antingen i en arbetsbrist hos företaget, alltså att företaget inte har råd att ha personal, eller att det finns personliga skäl att låta anställningen upphöra. Personliga skäl kan vara att arbetstagaren har stulit från arbetsplatsen eller utsatt annan arbetstagare för trakasserier. Då det inte finns några formkrav för hur ett anställningsavtal ska se ut och huvudregeln enligt LAS är att en oklar anställning är en tillsvidareanställning, är det viktigt att arbetsgivaren upprättar ett skriftligt provanställningsavtal att överlämna till arbetstagaren om man inte vill riskera att det ses som en tillsvidareanställning.


Läs mer om provanställningsavtal