Rätt svar i vårt quiz om testamente och arv


Den 13:e september var det internationella testamentsdagen och det firade vi tillsammans med Goda Testamentet genom ett quiz om arv och testamente. Stort tack till alla som var med och tävlade - här kommer de rätta svaren!

Skriv testamente


GIFTA PAR ÄRVER ALLTID VARANDRA = FALSKT

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få sin del av arvet genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör. Vi rekommenderar att ni skriver testamente och i många fall kan det vara bra att även komplettera med en livförsäkring, för att saker och ting ska bli så som ni har tänkt er.


SAMBOR MED GEMENSAMMA BARN ÄRVER ALLTID VARANDRA = FALSKT

Sambor ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv måste du skriva ett testamente.


OM JAG ÄR SVENSK MEDBORGARE ÄR DET SVENSKA ARVSREGLER SOM GÄLLER NÄR JAG DÖR = FALSKT

Tidigare var arvsreglerna solklara. För en svensk medborgare gällde svensk lag, oavsett vilket land du bodde i. Men i och med den nya arvsförordningen som trädde i kraft i augusti 2015 ska istället den avlidnes hemvist (bosättning) avgöra vilket lands lag som ska gälla om inget testamente finns. Genom att skriva testamente kan man däremot bestämma att rätten till arvet ska styras av lagen i det land där man är medborgare .


FRÅGA 4, ETT TESTAMENTE BEHÖVER INTE REGISTRERAS HOS SKATTEVERKET FÖR ATT VARA GILTIGT = SANT

Nej, ett testamente behöver inte registreras för att vara giltigt. Däremot kan det vara en god idé att förvara testamentet hos en oberoende aktör för att undvika att det kommer bort, förvanskas eller förstörs. Men även för att vara säker på att det kommer fram vid dödsfall.


PÅSTÅENDEN OM TESTAMENTE. KRYSSA FÖR ETT ELLER FLERA ALTERNATIV SOM STÄMMER.

Du kan inte skänka en gåva till en organisation i ditt testamente FALSKT

Testamentet måste ha datumet för dagen då det skrivs SANT

Testamentet måste vara undertecknat av den som skriver testamentet SANT

Testamentet måste vara undertecknat av två vittnen vid samma tidpunkt SANT

För att skriva testamente behöver du vara över 18 år SANT

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller med hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.

Om du har frågor eller funderingar kring arvsregler och testamente är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771–24 00 24.

Läs mer och skriv testamente