Så minskar du risken för en tvist mellan företagets delägare

Att bolagets delägare har olika åsikter i frågor som rör företaget hör förmodligen till vanligheterna. Men om det går så långt som till en tvist är det bra att ha ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal där man har reglerat vad som gäller, för att på så sätt undvika onödiga konflikter eller situationer som resulterar i kostsamma tvister.

Läs mer om aktieägaravtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägare. I ett aktiebolag är det samma sak som ett aktieägaravtal. Att ha ett avtal mellan delägarna är inget måste men däremot minskar det risken för oenighet och tvister i framtiden.

– I avtalet kan delägarna reglera alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar, och om delägarna ska få bedriva konkurrerande verksamhet, förklarar Louise Dufwa som är affärsjurist på avtal24.

Undvik ovälkomna överraskningar

Har man inte något aktieägaravtal kan detta få ovälkomna konsekvenser. Tyvärr är det vanligt att det uppstår situationer som aktieägarna inte räknat med.

– Om en av delägarna skiljer sig och har missat att skriva äktenskapsförord kan bolaget plötsligt stå med maken som en ytterligare delägare i bolaget. Därför bör avtalet innehålla ett krav på att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord, förklarar Louise Dufwa.

Har delägarna ett fulltäckande aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har på så sätt stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt genom ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal gäller endast de personer som är delägare och som skriver under avtalet.

Bestämmelser som strider mot varandra

Problem kan uppstå om man skriver ett aktieägaravtal som innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen men inte överensstämmer med den. Detta kallas dubbelreglering.

Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet är ett avtal mellan delägare i bolaget och inget som allmänheten kan ta del av.

– Det finns saker som inte kan regleras i en bolagsordning men som istället kan skrivas i ett aktieägaravtal. I aktieägaravtalet kan du därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig, förklarar Louise Dufwa.

Skriver du aktieägaravtal med avtal24 går vi igenom alla frågor som kan blir aktuella för ett aktieägaravtal och som kanske saknas i er bolagsordning.

Att bryta mot avtalet

Att bryta mot avtalet kan innebära att ett förutbestämt skadeståndsbelopp ska betalas av den delägare som bröt mot avtalet.

– Det är parterna själva som bestämmer vad som ska hända om någon bryter mot avtalet, men ett så kallat vite – ett förutbestämt belopp – är det vanligaste, säger Louise Dufwa.

Om delägarna bestämmer att skadeståndets storlek inte ska vara förutbestämt får den som bryter avtalet betala en summa som motsvarar den ekonomiska skada man orsakat. Ett förutbestämt vite kan vara mer effektivt eftersom det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat.

– När man har ett avtal med ett förutbestämt skadeståndsbelopp behöver den som lidit skada bara visa att den andre delägaren brutit mot avtalet och inte hur stort belopp skadan motsvarar, avslutar Louise Dufwa.

Korrekt avtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. Vid ett telefonmöte får du gå igenom ert bolags situation och de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter ett förslag till avtal som ni kan gå igenom på ert håll i lugn och ro. Önskar ni sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset. Vi rekommenderar alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden. 

Läs mer och skriv aktieägaravtal

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.