Att skriva ett bra avtal ska inte vara svårt

Avtal24 är nyskapare! Vi har hittat ett unikt alternativ för privatpersoner och företag som på ett enkelt sätt vill skaffa sig fulltäckande, kvalitativa juridiska avtal men som vill hålla kostnaderna nere. 

Vi erbjuder på ett lättillgängligt sätt avtal som är situationsanpassade och skräddarsydda efter just din unika situation. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. 

Så här gör du:


1) Besvara en rad frågor om din situation och dina behov, samma frågor som en jurist hade ställt till dig vid ett möte. 

2) Dina val genereras till ett färdigt juridiskt korrekt avtal, anpassat efter just dina önskningar

3) Betala via kort, swish eller faktura

4) Ditt avtal skickas direkt till dig via e-post

Frågorna är ställda på ett lättförståeligt språk utan komplicerade juridiska termer. Varje val har en bakomliggande koppling till en juridisk text. När du svarat på alla frågor och val i de olika stegen sätts alla kopplingar ihop till ett färdigt juridiskt avtal. 

Avtal24 erbjuder alltså hundratals olika avtalsversioner och slutprodukten är beroende på hur du har svarat på frågorna. På så sätt blir varje avtal anpassat efter den unika situation du befinner dig i. 

Avtal som du börjat skapa genom att svara på frågor sparas under ditt "Mina sidor"-konto. Där kan du när som helst logga in för att fortsätta skriva avtalet. 

Tveka inte att ringa och prata med våra jurister om du har frågor eller funderingar. Du kan få support och hjälp i de olika stegen via telefon 0771-24 00 24, måndag-torsdag 8-20 och fredag 9-17.