Säker hantering av personuppgifter

Skyddet av våra kunders personliga integritet är viktigt för oss. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning kring hur myndigheter, organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR börjar att gälla den 25 maj 2018 och ersätter då nuvarande Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur personuppgifter får behandlas har skärpts och vi vill därför informera dig om de förändringar som sker. 

Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat våra allmänna villkor och kompletterat med en integritetspolicy som bland annat förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information, samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra dessa gällande. 

GDPR kommer inte att påverka ditt användande av våra tjänster, ditt användarkonto kommer att fungera precis som vanligt! Däremot ger GDPR dig ett större inflytande över hur dina personuppgifter får användas. Ta gärna del av vår integritetspolicy, så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud vid eventuella frågor, dataskyddsombud@avtal24.se.