Så undviker du sambofällan

Allt fler svenskar ingår samboförhållanden och flest sambor finns i åldern 30-35 år. En undersökning som avtal24 låtit genomföra visar dock att det är flest i denna ålder (84 procent) som saknar samboavtal och således är juridiskt oskyddade vid en eventuell separation. 

Dyrare bostäder tillsammans med högre amorteringskrav och krav på högre kontantinsatser från banker tros bidra till att allt fler unga väljer att flytta ihop. En undersökning genomförd på uppdrag av avtal24 visar samtidigt att flest samboförhållanden finns i åldrarna 30-35 år och bland dessa saknar drygt åtta av tio ett samboavtal

Här exempel på vanliga situationer som kan bli komplicerade utan avtal:

Ni står båda på kontraktet, men en av er har betalat mer i kontantinsats.

Då måste ni skriva både samboavtal och ett skuldebrev. Utan dessa avtal kommer värdet av bostaden delas lika mellan er, oavsett vem som betalat mest.

Du har betalat hela bostaden och står ensam på kontraktet.

Om bostaden införskaffats för gemensamt bruk kan värdet av den ändå komma att delas lika mellan er om ni saknar samboavtal. Det spelar alltså ingen roll vem som har betalat för bostaden. Samma princip gäller även för bohag. 

Ni har belånat bostaden för den ena sambons privata bruk

Det kan exempelvis handla om ett bilköp eller startkapital till nya företaget. I denna situation bör ni upprätta både samboavtal och regressavtal, för att säkerställa att medlåntagaren inte behöver betala för den andres skulder. 

Att tänka på för dig som är sambo 

Molly Malm är familjerättsjurist och stöter ofta på unga sambor som saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt vid en separation. 

- Jag har ofta kontakt med unga som vill ha hjälp, men de hör av sig när de redan bestämt sig för att separera och inte kommer överens kring bodelningen. Tyvärr saknar de allt som oftast samboavtal vilket gör det svårt att hitta en lösning som gör alla parter nöjda. Det är alltid bättre och betydligt mindre kostsamt att reglera vad som ska gälla vid en eventuell separation i början av sin relation istället för i slutet.

Kontakta oss, helt kostnadsfritt. Våra jurister hjälper dig svara på dina frågor och funderingar. Ring oss direkt på telefon 0771 24 00 24