Allt om Samäganderättsavtal

Flera personer kan äga egendom tillsammans. De kan till exempel ha köpt något för gemensam användning, ärvt något eller fått något genom testamente. Det kan till exempel röra sig om två syskon som gemensamt ärver föräldrarnas hus eller två familjer som har köpt en fjällstuga tillsammans och därmed äger varsin hälftenandel. Då föreligger samägande och en samäganderätt för varje person som är med och äger egendomen. Ägarna kallas delägare och det finns lagbestämmelser för deras rättigheter. Vanligtvis måste alla delägare vara överens om varje åtgärd som görs med egendomen.

Endast vid nödvändiga och brådskande åtgärder behöver inte alla vara delägare vara överens. Kan delägarna under en längre tid inte komma överens om frågor angående egendomen måste en utomstående utses att sköta egendomen (en så kallad god man). Dessutom kan varje delägare genom tingsrätten tvinga fram beslut om att den gemensamma egendomen ska säljas.

Uppdelning av egendomen

Om inte annat bestämts, till exempel av en gåvogivare, den som testamenterat egendomen, eller genom delägarnas avtal när de köpt egendomen, ska varje delägare ha lika andelar i egendomen. Exempelvis äger varje delägare 25% av egendomen om det finns fyra delägare. Eventuell vinst fördelas efter andelarna, liksom delägarnas bidrag till löpande kostnader för egendomen.

Samäganderättsavtalets betydelse

För att undvika bråk mellan delägarna och/eller för att ha andra villkor är de som finns i lag bör ett samäganderättsavtal skrivas.

Genom ett samäganderättsavtal kan delägarna bland annat bestämma hur stor andel varje delägare ska erhålla, vem som ska sköta frågor om egendomens skötsel och skyldighet för delägare att först erbjuda övriga delägare att köpa dennes andel i det fall en delägare vill sälja sin andel. Ett samäganderättsavtal klargör delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och onödiga, dyra och utdragna tvister undviks.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på samäganderättsavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från vår tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys samäganderättsavtalet utifrån dina förhållanden och det är garanterat juridiskt korrekt. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor. 

Anlita en jurist?

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver samäganderättsavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771-24 00 24. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid mer komplicerade förhållanden avseende samägande.