Samarbetsavtal för att undvika konflikter och problem

Nästan hälften av små och medelstora företag i Sverige samarbetar regelbundet med andra företag enligt en undersökning. Ofta arbetar man med att utveckla varor och tjänster och dessa samarbeten skapar många gånger innovativa lösningar. Att samarbeta är alltså bra för utvecklingen, men det är inte alltid enkelt att samarbeta med ett annat bolag. För att undvika oförutsedda händelser och tvister samt skapa trygghet och lojalitet mellan företagen är det viktigt att skriva samarbetsavtal.

Samarbetsavtal

Det är Tillväxtverket som har tagit fram statistiken som visar att 46 procent av mindre företag samarbetar. Men trots att samarbete med andra företag är förknippat med positiv utveckling samt ofta sänkta kostnader finns det risker. 

Glöm inte uppsägningstiden för samarbetet

Att skriva ett samarbetsavtal underlättar när företagen ska arbeta ihop. Avtalet definierar vad samarbetet går ut på och vad målet för samarbetet är. Ni kommer även överens om hur länge ni ska samarbeta, uppsägningstid, ersättning samt hur ansvaret ska fördelas. 

Ett samarbetsavtal kan gälla allt ifrån två personer som har varsitt företag och som ska samarbeta i ett längre projekt, till två lite större företag som är partners.

Vem får resultatet av arbetet?

Avtalet kan även tydliggöra arbetsfördelningen och vem som har rätt till resultatet av det arbete som utförs. För att riskerna ska minska brukar avtalet omfatta oförutsedda händelser och begränsa möjligheten att någon av parterna utför konkurrerande uppdrag. 

Förseningar, betalningssvårigheter och konkurs?

Konflikter kan särskilt uppkomma vid förseningar eller förändringar. Det andra bolaget kan även få betalningssvårigheter eller gå i konkurs och då är det bra att ha ett avtal på vad som gäller. Avtalet tryggar ert samarbete och minskar risken för konflikter. 

Skriv ett korrekt samarbetsavtal

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett skrivet avtal medför risker. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris. 

Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv samarbetsavtal

9 990 kr

Boka här
Du betalar i sista steget

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.