Skapa konto
Logga in

Sambolagen - Vad gäller när ni är sambo?Läs mer om hur du skriver ett samboavtal på avtal24 genom att klicka på knappen!Sambolagen bestämmer vad som gäller mellan två sambor. Lagen innehåller framför allt bestämmelser om vad som händer när två sambor flyttar isär, men även regler om vad sambor får göra med den gemensamma bostaden utan den andras samtycke.

Sambor är två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagen förutsätter att ingen av samborna är gift eller registrerad partner. Ett samboförhållande anses därför avslutat om samborna eller någon av dem gifter sig (ingår äktenskap). Samboförhållandet anses också avslutat om samborna flyttar isär eller en av samborna går bort.

När ett samboförhållande upphör ska samborna enligt huvudregeln i sambolagen dela lika på så kallad samboegendom, oavsett vem som betalat för vad. Som samboegendom räknas bostad som införskaffats för att bo i tillsammans och tillhörigheter som möbler och husgeråd som införskaffats till det gemensamma boendet. Det samborna ägde innan de flyttade ihop omfattas inte av sambolagen. Om samborna t.ex. flyttar ihop i en bostad som den ena sambon redan bodde i, är den bostaden inte samboegendom. Om samborna istället flyttar till en annan bostad, som den ena sambon köper för att samborna ska flytta till tillsammans, så är den bostaden samboegendom. Samma sak gäller för bohag. Har en soffa köpts för att användas gemensamt omfattas den av lagen, men tog den ena sambon med soffan från sitt tidigare egna boende, är den inte samboegendom, och ska inte bodelas. Bodelning av samboegendomen ska enligt sambolagen ske senast 1 år efter att samboförhållandet tog slut.

Om man inte vill att den andre sambon ska ha rätt till hälften av den gemensamma bostaden och bohaget, behöver man skriva ett så kallat samboavtal där man avtalar bort sambolagen. I ett sådant avtal kan man komma överens om att sambolagens regler om likadelning inte ska gälla. Man kan t.ex. bestämma att inget ska delas, eller att all samboegendom förutom lägenheten ska delas. Däremot kan man inte i ett samboavtal bestämma om sådant som inte är samboegendom, tex bilen. Om man vill bestämma om sådana saker ska det göras genom ett gåvobrev där det anges som villkor för att gåvan ska gälla att samboförhållandet upphör.


Sambolagen reglerar inte arv mellan sambor. Ett vanligt missförstånd är att tro att man har samma rättigheter som gifta har man varit sambor under en längre tid, det är felaktigt. Det spelar ingen roll om man varit sambor i ett år eller i tjugo år med fyra barn -sambor har aldrig någon arvsrätt efter varandra. För att skapa rätt till arv behöver man skriva ett testamente, där samborna ger varandra rätt till kvarlåtenskap om den ena dör. Detta är viktigt om man har barn, och extra viktigt om man har särkullsbarn, dvs barn som inte är gemensamma.


Motsvarande regler som finns för sambor i sambolagen finns för gifta finns i äktenskapsbalken. Egendomsförhållanden mellan gifta regleras mellan makarna genom äktenskapsförord.


Sambolagens officiella namn är Sambolag (2003:376).