Om sambolagen

Sambolagen bestämmer vad som gäller mellan två sambor. Lagen innehåller framför allt bestämmelser om vad som händer när två sambor flyttar isär, men även regler om vad sambor får göra med den gemensamma bostaden utan den andras samtycke.

När räknas man som sambo?

Sambor är två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagen förutsätter att ingen av samborna är gift eller registrerad partner. Ett samboförhållande anses därför avslutat om samborna eller någon av dem gifter sig (ingår äktenskap). Samboförhållandet anses också avslutat om samborna flyttar isär eller om en av samborna går bort.

Vad är samboegendom?

När ett samboförhållande upphör ska samborna enligt huvudregeln i sambolagen dela lika på så kallad samboegendom, oavsett vem som betalat för vad. Som samboegendom räknas bostad som införskaffats för att bo i tillsammans och tillhörigheter som möbler och husgeråd som införskaffats till det gemensamma boendet. Det samborna ägde innan de flyttade ihop omfattas inte av sambolagen. 

Om samborna t.ex. flyttar ihop i en bostad som den ena sambon redan bodde i, är den bostaden inte samboegendom. Om samborna istället flyttar till en annan bostad, som den ena sambon köper för att bo i tillsammans, räknas den bostaden som samboegendom. 

Samma sak gäller för bohag. Har en soffa köpts för att användas gemensamt omfattas den av lagen, men tog den ena sambon med soffan från sitt tidigare egna boende, är den inte samboegendom, och får behållas vid en eventuell separation. Bodelning av samboegendomen ska enligt sambolagen ske senast 1 år efter att samboförhållandet tog slut.

Att skriva samboavtal

Om man inte vill att bostadens värde ska delas lika vid en separation behöver man skriva ett så kallat samboavtal där man avtalar bort sambolagen. I ett sådant avtal kan man komma överens om att sambolagens regler om likadelning inte ska gälla. Man kan exempelvis bestämma att inget ska delas, eller att all samboegendom förutom lägenheten ska delas. 

Däremot kan man inte i ett samboavtal bestämma om sådant som inte är samboegendom, tex bilen. Om man vill bestämma om sådana saker ska det göras genom ett gåvobrev där det anges som villkor för att gåvan ska gälla att samboförhållandet upphör.

Sambolagen reglerar inte arv mellan sambor. Ett vanligt missförstånd är att tro att man har samma rättigheter som gifta, om man varit sambor under en längre tid, men det är felaktigt. Det spelar ingen roll om man varit sambor i ett år eller i tjugo år. Det spelar inte heller någon roll om man har barn tillsammans -sambor har aldrig någon arvsrätt efter varandra. 

Om man vill ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta är viktigt om man har barn, och extra viktigt om man har särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma.

Motsvarande regler som finns för sambor i sambolagen finns för gifta finns i äktenskapsbalken. Egendomsförhållanden mellan gifta regleras mellan makarna genom äktenskapsförord. Sambolagens officiella namn är Sambolag (2003:376).


695 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal

Allt fler svenskar lever som sambor, men många har dålig koll på vad som gäller juridiskt vid samboskap. Visste du till exempel att en bostad som köpts för gemensamt bruk delas lika mellan dig och din sambo vid en separation? Oavsett vem av er som betalat eller står på kontraktet. Vill ni ha en annan fördelning behöver ni skriva ett samboavtal.