Skilja sig

Att separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det ofta är svårt känslomässigt, är det också många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas.

Läs mer om bodelningsavtal
Ansöka om skilsmässa

Första steget när man bestämt sig för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan och kan kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år. För par som har barn under 16 år är den obligatoriska betänketiden sex månader. 

Vem får vad vid en bodelning?

Huvudregeln är att ni som gifta äger era egna tillgångar och ansvarar för era egna skulder. Men däremot har ni rätt till hälften av det totala värdet av allt ni äger. Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder kopplad till den. Den egendom (så kallad giftorättsgods) som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska ingå i bodelningen. 

Ni lägger sedan samman summorna och delar beloppet lika, vilket kallas giftorättsandel. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll. När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Om ena maken har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Du har i första hand rätt att få dina egna saker.

Därefter är det dags att skriva ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er. 

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er. 

Om ni väljer att skriva avtalet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post. 

Med vårt webbverktyg får ni hjälp med:
  • Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  • En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  • Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen. 
  • Att avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  • Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt. 

Vill ni veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24, de är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. 

Läs mer och skriv bodelningsavtal 

1 795 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - Äktenskap

Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.