Skilsmässa - så här går man tillväga

Vid en skilsmässa finns det en hel del praktiska saker som behöver ordnas. Först och främst ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten och därefter göra en bodelning, för att dela upp egendomen. 

Ansökan om äktenskapsskillnad

Det första ni bör göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Skriva bodelningsavtal

När ansökan om äktenskapsskillnad är inskickad är det dags att förbereda ett bodelningsavtal. Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet utan det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er. Ofta kräver banken dessutom att ni skriver ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Skillnaden mellan bodelning och skilsmässa

När tingsrätten fattar ett slutligt beslut om er skilsmässa innebär det att ni inte längre är gifta eller registrerade partners. Tingsrättens avgörande avslutar däremot inte er ekonomiska förbindelse.

När ni gifte er fick ni något som kallas giftorätt. Det innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa. Bodelningsavtalet sätter rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogöra vem som ska ha vad. 

Ansök om äktenskapsskillnad och skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt ansöka om äktenskapsskillnad online. Genom att svara på frågor om just er situation skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för er. De färdiga skilsmässohandlingarna skickas till dig via e-post som en pdf. Det enda du behöver göra är att skriva ut handlingarna och skicka in dem till tingsrätten.

Hos oss kan du även enkelt skriva bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt bodelningsavtal som är anpassat efter just era förutsättningar.

1 795 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - Äktenskap

Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.