Så här fungerar tjänsten

Avtal24 – en digital jurist i klassrummet


 

SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG MED TJÄNSTEN

 

 Efter att uppgifter om skolan har skickats till avtal24 får skolans kontaktperson ett mejl med användarmanual och en unik registreringslänk.

 Lärarna som ska använda Lex avtal24 går in på en länk som avtal24 skickar. T.ex. avtal24.se/skola/din_skola/

 Genom länken registrerar respektive lärare sin e-postadress och får då ett välkomstmejl med lösenord till användaren. En länk kommer då att visas vilket är den länk som ska skickas ut till de studenter som ska använda sig av Lex avtal24. T.ex. avtal24.se/student/din_skola

 

 Genom att klicka på länken som har skickats ut kan sedan studenterna registrera sig genom att välja sin lärare i lärarlistan. Då skickar avtal24 ut ett välkomstmejl till studenten med lösenord och det går bra att börja använda tjänsten.

 

 

 

SÅ HÄR ANVÄNDER NI TJÄNSTEN

 

 Efter att studenten fått sitt lösenord kan studenten fritt skapa avtal från valfri dator men utan att få ut några PDF-filer. Lärarna kan dock fritt skapa och se sina egna och studenternas avtal. Om man som lärare vill se sina studenters skapade avtal går man till Mitt konto (länk finns högst upp till höger.) Lärare och studenter kan alltid se case-länken på Mitt konto. Case-sidan kan enbart ses av lärare och studenter. Det tekniska uppläget gör det möjligt för såväl studenter som lärare att nyttja tjänsten i skolan, i klassrummet eller genom läxläsning hemma.