Skriv framtidsfullmakt online med identifiering genom Mobilt BankID

Nu kan du enkelt själv skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online, med identifiering genom Mobilt BankID som en extra säkerhet. Läs mer om framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare och kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård.

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Skriv framtidsfullmakt enkelt online

Hos oss på avtal24 kan du nu skriva en framtidsfullmakt enkelt och tryggt online. Genom att svara på ett antal frågor om vad du vill ska gälla, skapas en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som är unik för just dina förutsättningar.

Identifiering med Mobilt BankID

Som en extra trygghet behöver du identifiera dig med Mobilt BankID innan fullmakten färdigställs. Detta för att säkerställa att du som skriver framtidsfullmakten faktiskt är den du utger dig för att vara.

Läs mer och skriv framtidsfullmakt