Testamente

Ett testamente är en handling som talar om vad som ska ske med ägodelar och tillgångar (kvarlåtenskapen) när den som skrivit testamentet (testator) har avlidit. Ett testamente kan både komplettera och ersätta arvsreglerna i lagen.
Om man inte vill att Ärvdabalkens regler ska gälla vid fördelningen av kvarlåtenskapen måste man skriva ett testamente. Däremot får testamentet inte inskränka bröstarvingars rätt.

Vilka bör skriva ett testamente?

För den som är sambo är det viktigt att skriva ett inbördes testamente eftersom sambor inte ärver varandra. De som ingått äktenskap har inte samma behov av detta då den efterlevande maken ärver före parets gemensamma barn.

Om ett gift par har särkullbarn (dvs. barn som inte är era gemensamma) kan det vara klokt att skriva ett testamente för att försäkra sig om att den efterlevande får en så god ekonomisk ställning som möjligt. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt framför efterlevande make. Genom ett inbördes testamente kan man inskränka särkullbarnens arvsrätt till hälften, dvs. till deras laglott. Detta underlättar för den efterlevande som annars kanske måste sälja bostaden för att kunna lösa ut särkullbarn.

Om makar har gemensamma barn kan man skriva ett testamente så att barnen kan få ut sitt arv redan när den första föräldern avlider om man så önskar. Annars är det den efterlevande maken som ärver barnens arvslotter.

Som ensamstående utan legala arvingar kan man skriva ett testamente för att förhindra att egendomen tillfaller Allmänna Arvsfonden.

Man kan ha speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, t.ex. att ett av barnen ska ha viss egendom eller mer än syskonen. Man kan också utesluta någon som man inte vill ska få ärva (gäller dock inte bröstarvinge). Man kan även bestämma att det någon får i arv eller på grund av testamente ska vara testamentstagarens enskilda egendom.

Den som vill att en släkting, vän eller organisation ska ha en viss penningsumma eller andel av kvarlåtenskapen kan förordna om detta i testamentet.

Om någon ärver en viss sak genom ett testamente så kallas personen legatarie och han ärver ett s.k. legat. Om någon tillerkänns en viss andel genom testamentet, t.ex. en fjärdedel av kvarlåtenskapen så kallas denna person för universell testamentstagare.

Skriv testamente